Pravidlá Magic: The Gathering

Na úvod 

Pokiaľ si o hre Magic: the Gathering nikdy nepočul, môžu sa pravidlá zdať dosť komplikované. Ale nezúfaj, aj ostrieľaní hráči sa koľkokrát na pravidlách nezhodnú. V tomto návode ti predstavíme len tie úplne najzákladnejšie, aby si si mohol Magic zahrať. Ďalšie, komplikovanejšie pravidlá si zažiješ sám hraním.

Tip: Všetky MTG karty nájdeš v sekcii Magic: The Gathering

1. O čo ide?

MTG je zberateľská kartová hra, kde má každý hráč svoj balíček (minimálne) 60 kariet a 20 životov a cieľom hry je znížiť protihráčov počet životov na 0.

Existujú aj ďalšie spôsoby ako vyhrať – a existuje aj množstvo ďalších herných módov (formátov), kde sú viac ako dvaja hráči – ale tým sa zatiaľ venovať nebudeme.

MTG logo
Tip: Pokiaľ ťa zaujímajú herné režimy MTG, prečítaj si článok Formáty v hre Magic: The Gathering

2. Karty

2.1 Farby

V MTG (Magic: the Gathering) je 5 základných farieb - čierna, biela, zelená, modrá a červená. Väčšina kariet má jednu farbu, ale sú aj karty, ktoré majú viac farieb alebo karty čo nemajú žiadnu. MTG colors
Llanovar Elves Siege Rhino Sol Ring

 

2.2 Štruktúra karty

Struktura karty

Časti:

Kariet je viac typov, ale väčšinu častí majú rovnakú.

- Vľavo hore je meno karty

- Vpravo hore je vyvolávacia cena karty – tá udáva, koľko many je treba na jej použitie. Na karte môžu byť konkrétne farby, za ktorou sa karta vyvoláva (napríklad biela, ku ktorej je potrebná biela mana), alebo číslo – to označuje, koľko stoja many ľubovoľnej farby. Takže Serra Angel stojí 2 biele many + 3 akékoľvek.

- Na riadku uprostred vľavo je typ karty a vpravo je značka setu - jej farba označuje vzácnosť karty. Od čiernej, ktorá je obyčajná, až po oranžovú, ktorá je najvzácnejšia.

- V dolnej polovici je vlastnosť karty a niekedy aj sprievodný text kurzívou, ale ten pri hre nehrá žiadnu rolu.

- Bytosti sa od kúziel líšia tým, že majú vpravo dole dve čísla - to prvé je útok a to druhé sú životy. Keď sa životy bytosti dostanú na 0 tak umiera

Rarita karet

 

 

2.3 Typy kariet

Land (krajina) – Land je základný zdroj many – to je energia, za ktorú hráči môžu vyvolávať bytosti a kúzla. Každý hráč môže za bicykel vyložiť iba jeden Land. Land sa aktivuje "tapnutím" (to je otočenie o 90 stupňov), a tým hráč získa manu. Land sa "odtapne" (otočí späť) na začiatku hráčovho ťahu.

Creature (bytosti) - Bytosti sú postavy, ktorými na seba hráči môžu útočiť. Keď hráč vyvolá bytosť, nemôže s ňou rovno útočiť alebo ju tapovať. Tomu sa hovorí vyvolávacia únava. V súperovom kole už ale blokovať môže.

Artifact – Artefakty sú väčšinou veci, čo majú nejaký efekt, ale môžu to byť aj bytosti.

Planeswalker – Planeswalker je karta bytosti, ktorá nemá útok a životy, ale body lojality, ktorými platia za schopnosti. Väčšina planeswalkerov má 3 shopnosti, ktoré môžu použiť raz za bicykel. Keď má planeswalker 0 bodov lojality, tak umiera.

Plains

Snapcaster Mage

Bomat Courier

Nicol Bolas, Planeswalker

- Kúzla – kúziel je niekoľko druhov

- Sorcery – Asi najjednoduchší typ kúzla. Sorcery je kúzlo, ktoré môže hráč zahrať iba vo svojom kole. Zaplatí vyvolávaciu cenu, karta urobí svoj efekt a ide na cintorín.

- Instant – Instant funguje podobne ako sorcery, ale môže sa použiť kedykoľvek, pokojne aj v súperovom kole alebo v priebehu útoku.

- Enchantment – Enchantment je kúzlo s dlhodobým efektom. Hráč zaplatí vyvolávaciu cenu a karta enchantmentu nejde na cintorín, ale zostane na hracej ploche a jej efekt trvá, pokiaľ ho niečo nezruší.

- Enchantment – Aura – Aura je ako enchantment, ale prichádza do hry pripojená k nejakej bytosti, ktoré typicky dáva nejakú schopnosť.

 

Sorcery: Wrath of God Instant: Lightning Bolt Enchantment: Honor of the Pure Enchantment – Aura: Oakenform

Schopnosti:

Bytosti v hre môžu mať vlastnosti, ktoré sa opakujú a označujú sa na karte iba jedným slovom. Je ich veľa, preto spomenieme len zopár najčastejších. Nie je potrebné si ich hneď zo začiatku všetky zapamätať, ale treba počítať s tým, že sa počas hry môžu objaviť.

- Haste – bytosť, ktorá má haste, môže útočiť hneď v kole, keď bola zahraná, takže sa na ňu nevzťahuje vyvolávacia únava

- Flying – bytosti, ktoré majú flying (lietajú), nemôžu byť blokované bytosťami čo nemajú flying

- Reach – bytosti, ktoré majú reach, môžu blokovať bytosti s flyingom

- Deathtouch – keď dá bytosť, ktorá má deathtouch, iné bytosti zranenia, tak zranená bytosť umiera

- Defender – bytosti, ktoré majú defender, nemôžu útočiť

- Trample – všetko zranenie, ktoré brániaci hráč nezablokuje. ide do hráča

- Vigilance – vigilancie znamená, že sa bytosť nemusí pri útoku tapovať

3. Začiatok hry

1. Každý hráč si zamieša balíček (tomu sa niekedy hovorí knižnica).

2. Hráči si hodia kockou, a kto hodí vyššie číslo, vyberie si kto začne.

3. Obaja hráči si vezmú 7 kariet a rozhodnú sa, či si ich chcú nechať. Keď s kartami hráč nebude spokojný, napríklad keď dostane 7 landov (alebo ani jeden land), môže karty zamiešať späť do balíčka a vziať si o jednu kartu menej (teda 6). Tomu sa hovorí mulligan a hráč ho môže opakovať aj viackrát.

Ako kompenzáciu sa hráč, ktorý mulliganoval, môže na začiatku hry pozrieť na hornú kartu knižnice a buď ju tam nechať, alebo ju dať na spodok.

4. Hráč, ktorý začína, si prvé kolo na začiatku kola nelíže kartu.

Hráč môže mať v priebehu celej hry v ruke maximálne 7 kariet, alebo musí na konci ťahu prebytočné karty odhodiť na cintorín.

Balíček

Čo sa týka balíčka, ten musí mať minimálne 60 kariet a môžu v ňom byť maximálne 4 kópie jednej karty – okrem landov (tie nie sú obmedzené) a ďalších výnimiek.

Priebeh ťahu

Ťah hráča má 5 základných častí:

1. Počiatočná časť

Prvé, čo sa deje, je, že si hráč odtapne všetky tapnuté karty.

Draw fáza - hráč si lízne kartu. Zriedkavá situácia nastáva v prípade, že si hráč má líznuť kartu, ale už žiadnu v balíčku nemá - v tom prípade prehral.

2. Prvá main fáza

Main fáza je priestor, kedy môže hráč hrať karty, takže vykladať landy (land môže hráč vyložiť iba jeden za bicykel), vyvolávať postavy, kúzla atď.

3. Combat (bojová fáza)

Voľba útočníkov - hráč, ktorý je na ťahu, zvolí, ktorými bytosťami chce zaútočiť. Ak nechce, útočiť nemusí. Hráč bytosti, s ktorými chce útočiť, tapne. Na rozdiel napríklad od Hearthstonu tu všetky bytosti útočia na protihráča (alebo jeho planeswalkera), nie na bytosti protihráča.

Voľba blockerov - brániaci hráč zvolí, ktoré bytosti chce ktorými blokovať. A môže aj viacerými bytosťami blokovať jednu. Útočiace bytosti treba tapnúť, ale blokujúce nie.

Damage - tu prebieha samotný súboj - všetky bytosti znížia životy bytosť, s ktorou bojujú, o svoj útok. Všetky bytosti, ktorých životy sa dostanú na nulu, umierajú. Bytosť, ktorú protihráč nezablokuje, útočí na neho, takže si zníži životy o hodnotu útoku nezablokovanej bytosti.

4. Druhá main fáza

Je rovnaká ako prvá main fáza - priestor, kedy môže hráč hrať karty.

5. Ukončovacia fáza

Cleanup step - ak má hráč v ruke viac ako 7 kariet, musí prebytočné karty odhodiť. Životy všetkých bytostí sa vracajú na pôvodnú hodnotu – až doteraz sú bytosti zranené z combatu

 

S čím začať?

Začiatočníckych balíčkov je veľa a nie sú ani veľmi drahé. Tu máš pár odporúčaní:

Tip: Ak sa ešte neorientuješ v produktoch, pomôže ti v tom článok Ako vybrať Magic: The Gathering.

 

Ak si chceš Magic skúsiť zahrať zadarmo, skús PC hru Magic Arena

_mtgarenascreenshot2a