Ako hrať Warhammer Age of Sigmar

V novom videu ti David aka Dorreah z Rohatej Kocky vysvetlí, ako hrať Warhammer Age of Sigmar! Všetko ti ukáže na konkrétnych príkladoch a dostaneš niekoľko tipov, ako sa vo veciach ľahko vyznať.

V hre Warhammer Age of Sigmar prevezmeš ako hráč rolu veliteľa jednej z mnohých armád a za pomoci jednotiek a stratégie bojuješ proti svojmu protivníkovi. Víťazstvo môže byť dané počtom pobitých jednotiek, alebo splnením iných, zložitejších úloh. Na tento účel si každý hráč zloží vlastnú armádu, ktorú potom vedie do boja. Taká armáda je radosťou a pýchou každého hráča, bitka s protihráčom tak slúži aj ako ukážka svojich vlastných výtvarných schopností.

Tip: Omrkni všetky aktuálne produkty v sekcii Warhammer: Age of Sigmar.

Čo budeš potrebovať: 

  • svoju armádu zloženú zjednotiek modelov
  • knihu pravidiel - Battletome - v tej sú uvedené pravidlá pre tvoje jednotky a frakciu, za ktorú hráš
  • brožúru základných pravidiel - tá je voľne k dispozícii na stiahnutie.
  • hromadu šesťstenných kociek
  • palcový meter

Štatistiky

Ešte pred hrou by si mal pochopiť štatistiky jednotiek, ktoré sú uvedené v tzv. warscrolls. Na každom warscrolle sú uvedené štatistiky pre model samotný, jeho zbrane a špeciálne pravidlá, ktoré môže model mať a následne využiť. Ako štatistiky modelu sú uvedené: Move, teda maximálna vzdialenosť, o ktorú sa môže model pohnúť, Wounds, počet bodov zranenia, ktoré môže model odtrhnúť, než je odobraný z hry, Save, odolnosť jeho brnenia a Bravery, statočnosť modelu či jednotky.

U štatistík zbraní je ďalej uvedená vzdialenosť v palcoch, do ktorej môže model so svojím útokom útočiť, počet útokov, potrebný hod na zásah jedného útoku, v tomto prípade musíte hodiť na šesťstennej kocke „X“, alebo viac, aby bol útok úspešný. Úspešné útoky potom musia rovnakým spôsobom prehodiť hod pre zranenie. Rend je modifikátor pre Save hodnotu protivníka – pre úspešné hody na zranenie. Damage potom ukazuje, koľko bodov je nepriateľskej jednotke ubratých za každý útok, ktorý zranil a nebol ubránený brnením protivníka.

Hra

Každá bitka, nehľadiac na scenár, sa skladá z niekoľkých herných kôl. Každé herné kolo je potom rozdelené na dva ťahy, jeden ťah pre každého hráča. Vo svojom ťahu má hráč možnosť vykonať so svojimi jednotkami rôzne akcie v celkom šiestich fázach. Hero Phase, Movement Phase, Shooting Phase, Charge Phase, Fight Phase a Battleshock Phase.

Hero Phase

Úplne prvou fázou každého ťahu je takzvaná Hero Phase. V tejto fáze hráčovi hrdinovia upravujú chod bitky a podporujú svojich zverencov radom veliteľských schopností. Každý hrdina má inú takú schopnosť, je preto dobré svojich veliteľov starostlivo vyberať. V tejto fáze sa tiež prejavujú magické schopnosti magických bytostí, ktoré hráč vo svojej armáde má. Takí kúzelníci a ich deštruktívne schopnosti môžu byť v tejto fáze využití na podporu vlastných jednotiek, alebo likvidáciu nepriateľských

Movement Phase

Potom, čo velitelia armád rozdajú rozkazy a podporia svojich verných vojakov v prvej fáze, je načase prejsť k fáze druhej, v ktorej sú vykonané presuny jednotiek po bojovom poli. Jednotky sa môžu hýbať o maximum svojej pohybovej vzdialenosti, alebo sa môžu rozhodnúť zrýchliť svoj postup. V tom prípade je k ich maximálnemu pohybu pripočítaný výsledok jedného hodu kockou. Taká jednotka však nemôže neskôr v tomto ťahu strieľať alebo zaútočiť do boja na blízko. Rovnako tak sa jednotka v boji na blízko môže stiahnuť. Platia pre ňu však rovnaké zákazy ako pre jednotku, ktorá bežala. Movement phase je hlavne manévrovacou fázou, kedy sa hráči pokúšajú dostať svoje jednotky do výhodných pozícií pre fázy nasledujúce. 

Shooting Phase

Niektoré jednotky nesú do boja zbrane na boj na diaľku. Takéto nástroje dovoľujú jednotke zaútočiť na nepriateľov z bezpečnej vzdialenosti. Jednotky takto vybavené môžu na cieľovú jednotku zaútočiť v prípade, že protivníka vidia a sú vzdialené maximálne o vzdialenosť, ktorá je uvedená pri štatistikách ich zbrane na diaľku. U štatistík ich zbraní sú tiež uvedené potrebné hody pre zásah, zranenie, modifikátor savu cieľa a počet woundov, ktorý úspešný zásah odčíta.

Charge Phase

Hoci môžu byť zbrane na diaľku efektívne, väčšina armád zo sveta Age of Sigmar sa stále spolieha na starú dobrú čepeľ. Či sa jednotka do boja na blízko dostane je rozhodnuté v Charge Phase. Jednotka, ktorá je vzdialená maximálne 12 palcov od jednej alebo viacerých nepriateľských jednotiek sa môže pokúsiť o útok. Hráč potom hodí dve šesťstenné kocky. Ak je výsledok rovný alebo vyšší, než vzdialenosť od nepriateľskej jednotky, útok sa podaril a modely sú posunuté k nepriateľskej jednotke. Ak je výsledok nižší, útok zlyhal a jednotka zostáva stáť na mieste.

Fight Phase

Jednotky v boji na blízko môžu využiť svoje zbrane, aby svojich nepriateľov zdolali. Aké zbrane má jednotka k dispozícii je uvedené v ich warscrolle, rovnako ako podmienky použitia týchto zbraní. Modely môžu použiť všetky svoje útoky aj v prípade, že majú zbraní viac. Postup hodov je rovnaký ako v streleckej fáze. Pri každej zbrani je uvedená nutná hodnota pri hode pre zásah a zranenie, rovnako ako rend a damage.

V tejto fáze majú obaja hráči možnosť spôsobiť poškodenie protivníkovi. Pokiaľ prebieha niekoľko bojov na blízko, potom sa hráči striedajú vo výbere jednotiek, ktoré sú v boji na blízko. Vo výbere začína hráč, ktorého ťah práve prebieha. Táto fáza končí v momente, kedy sú dokončené hody pre poslednú nenominovanú jednotku a prechádza sa k poslednej fáze. 

Battleshock Phase

Straty v bitke sú spôsobené nielen tým, ako sú modely zranené či zabité, môžu byť spôsobené aj útekom z bojiska. To je symbolizované poslednou fázou ťahu, zvanú battleshock phase. V tejto fáze je vykonaný hod jednou šesťstrannou kockou pre každú jednotku, ktorá v priebehu ťahu utŕžila straty. K výsledku hodu je pripočítaný počet padlých v tomto ťahu a výsledok je porovnaný s Bravermi jednotky. K Bravery je následne pripočítaných jeden za každých desať modelov, ktoré v jednotke sú. Hráč potom odoberá z hry toľko modelov, o koľko presahuje súčet hodu kockou a strát hodnotu Bravery. Keď je tento test prevedený pre všetky zasiahnuté jednotky, fáza končí a tým končí aj hráčov ťah. 

Teraz je na čase, aby protihráč vykonal tie isté fázy.

 

Občas asi na nejakú fázu zabudneš. Potom záleží na dohovore s protihráčom, či sa vrátiť alebo pokračovať. Síce je to komplikovanejšie, ale po tréningu sa v hre určite vyznáš!

Sleduj nás na instagrame: @fyftstore