Ako na cardistry gripy

Než sa začneš učiť cardistry moves podľa tutoriálov, je dobré vedieť nejaké základné cardistry gripy. Ako už asi vieš, kardistre sa robí v nedominantnej ruke (praváci v ľavej, ľaváci v pravej).

Dealers grip

Ten najzákladnejší z gripov. Balíček je skoro položený na dlani, palec je rovnobežne s dlhšou stranou balíčka, ukazovák je vpredu, na kratšej strane balíčka a zvyšné prsty sú pri dlhšej strane balíčka oproti palcu.

Elevated Dealers grip

Elevated znamená "vyvýšený", takže rozmiestnenie prstov okolo balíčka je rovnaké ako pri Dealers gripe, len sú prsty natiahnuté a karty sú oveľa ďalej od dlane. Palec tak nie je pozdĺž dlhšej hrany, je natiahnutý. Aj pri ostatných prstoch je držanie skôr v končeku prsta.

Straddle grip

Vlastne skoro to isté ako Dealers grip, len malíček nie je s prostredníkom a prstenníkom pozdĺž dlhšej strany kariet, ale podopiera balíček u kratšej strany, blízko telu. Aj ukazovák vpredu balíčka, oproti malíčku, objíma karty trochu pevnejšie.

Elevated Straddle grip

Opäť skoro to isté ako Elevated Dealers grip, len malíček je pri kratšej hrane, je to vlastne Straddle grip s držaním kariet v končekoch prstov. Z tohto držania sa robí množstvo trikov, napríklad aj Charlier cut – máš potom dosť miesta od končekov prstov k dlani.

Elevated Straddle grip ale môže mať veľa podôb – napríklad vo variácii na Sybil cut držíš balíček len medzi prostredníkom, prstenníkom a malíčkom. Aj tomu sa hovorí Elevated Straddle grip.

Biddle grip

Predchádzajúci gripy trénuj v nedominantnej ruke, ale Biddle grip rob dominantnou rukou (ak si pravák, tak pravú). Balíček drž palcom pri kratšej hrane bližšie telu (dlaň smeruje k zemi), prstenník a prostredník pridržujú balíček na protiľahlej kratšej strane a ukazovák je opretý zhora na balíčku. Malíček je niekedy na kratšej strane spolu s prostredníkom a prstenníkom, niekedy je úplne voľne.

End grip

V tomto gripe použiješ obe ruky. V pravej ruke držíš balíček v Biddle gripe tak, aby bol kolmo k zemi (dlhšou hranou balíčka). Prostredníček a prstenník ľavej ruky drží balíček zospodu, ukazovák je zo strany balíčka (rovnako ako u pravej ruky) a palec drží dlhšiu hranu balíčka hore. Potom sa balíčkom väčšinou otáča. Keď otáčaš pravou rukou, opieraj balíček o ukazovák ľavej ruky a naopak.

Z grip

Opäť dvojručný grip. Začni tak, že ľavou rukou držíš balíček v Dealers gripe a pravú pridáš k balíčku v Biddle gripe. Pravým palcom oddeľ z balíčka zhruba polovicu a prostredníkom pravej ruky potom hornú polovicu rozdeľ na ďalšiu polovicu. Vznikne ti tak tvar písmena Z. Využiješ ho napríklad v Sybil cute.

Corner grip

Ako názov napovedá, v tomto gripe budeš využívať rohy kariet. Nepoužiješ celý balíček, ale treba 10 alebo menej kariet, pretože držať viac kariet v tomto gripe je náročné. Môžeš karty držať za protiľahlé rohy medzi palcom a prostredníkom pravej ruky a ukazovákom ich otáčať. Ale tiež môžeš zapojiť ľavú ruku, je to na tebe.

Cardini grip

S týmto gripom sa nestretneš až tak často, je ale veľmi špecifický a stojí za to ho zmieniť. Je podobný Dealers gripu, len prstenník je pod balíčkom a ukazovák je namiesto neho pozdĺž dlhšej hrany balíčka. Pomocou prstenníka potom môžeš balíček efektne vyklopiť. Využiješ ho napríklad v tajných moves.

Pokiaľ už gripy vieš, môžeš sa naučiť napríklad W.E.R.M. alebo Sybil cut.