Ako hrať Digimon TCG

Zaujíma ťa, ako sa hrá Digimon kartová hra? V tomto článku a videu ti vysvetlíme všetky základné pravidlá. Na pravú mieru uvedieme aj veci, ktoré nás mätli, keď sme sa hru sami učili.

Typy kariet

Podobne ako v Magic: The Gathering alebo Pokémon TCG (tiež ide o zberateľské kartové hry) aj Digimon obsahuje niekoľko typov kariet. Sú to: digimoni, option karty a tameri (tamers).

Tip: Pozri sa na všetky produkty k Digimon TCG, ktoré máme na sklade. Ak ťa zaujímajú aj iné zberateľské hry, omrkni kategórii Magic: The Gathering alebo Pokémon TCG

Digimoni

Digimoni sú tie najdôležitejšie karty – tvoje bytosti, ktoré môžeš vyvíjať, útočiť s nimi a pod. Vľavo hore majú dve ceny (cost). Ta horná býva vyššia a je to cena, ktorú platíš, keď prichádza konkrétny digimon do hry. Cena, ktorá je pod tým, sa platí, keď chceš Digimona vyvinúť. Vpravo hore je DP (damage points) digimona, teda jeho sila. Keď spolu digimoni bojujú, ten, ktorý má vyšší DP, vyhráva. Na riadku uprostred vľavo je potom level digimona, ktorý je dôležitý na vyvíjanie. V obrázku ešte môže byť napísaná nejaká abilita, ktorú digimon má – napr. Tentomon má On Play abilitu, že keď príde do hry, môžeš odhaliť hornú kartu balíčka a keď je to zelený digimon, môžeš si ho dať do ruky. On Play ability sa ale dajú zahrať iba ak hráš digimona z ruky, nie keď ho vyvinieš. Niektorí digimoni majú ešte Inherited efekt, teda dedičný znak digimonov. Táto schopnosť býva napísaná na karte úplne dole (u Togemona "When Attacking") a samotný daný Digimon ju nemá, túto schopnosť má až ten, ktorého z neho vyvinieš.

digimon-argomon-mindigimon-tentomon-mindigimon-togemon-min

Vyvíjanie digimonov

Nie je obmedzené, koľko evolvov môžeš za bicykel urobiť – pokojne môžeš vyvinúť všetky svoje digimony niekoľkokrát, len na to musíš mať dosť memory – o tom nižšie. Zároveň nemôžeš preskakovať levely - treba level 3 vyvinúť na level 5. Nemôžeš vyvíjať ani smerom dole. Tiež môžeš vyvíjať len digimony rovnakej farby. Za každé vyvinutie si lízneš kartu.

Základné ability digimonov

Spomeňme niekoľko častých abilit, ktoré na digimon kartách nájdeš.

Blocker – Umožňuje presmerovať protihráčov útok na digimona s touto abilitou.

digimon-chrysalimon-min

Digi-burst – Umožňuje odhodiť na trash píle podovolúcia nejakého digimona výmenou za nejaký efekt.

Piercing – Keď digimon útočí do protihráčovho digimona, porazí ho a prežije, vykonáva tento digimon security check, ako by útočil do security kariet.

digimon-hercules-kabuterimon-min

Security check +1 – Pokiaľ digimon s touto abilitou útočí do security kariet, protihráč otáča o jednu viac.

digimon-aldamon-min

Option karty

Ty si môžeš predstaviť ako kúzla alebo Item karty v Pokémonoch. Tieto karty majú jednorazové efekty a po ich zahraní karta z hry mizne. Aby si Option kartu mohol zahrať, musíš mať v hre digimona alebo tamera rovnakej farby. Option a Tamer karty môžu mať ešte v spodnej časti karty Security efekt, ktorý sa stane nie keď karta vstúpi do hry, ale pri tzv. Security checku – viď nižšie.

digimon-option-needle-spray-min

Tamers

Tamers alebo tameri sú tréneri. Sú permanentní, takže nikam nemiznú, zostávajú ležať na stole, keď ich zahráš. Majú buď pasívny efekt alebo ich môžeš suspendovať (tapnúť = otočiť o 90 stupňov) a zahrať nejakú ich abilitu raz za kolo.

digimon-tamer-tai-kamiya-min

Balíček

Pri hraní používaš svojim spôsobom dva balíčky – jeden o 50 kartách (zahŕňajúce digimony, option a tamer karty) a druhý tzv. digi egg balíček o 0–5 kartách. Digi egg balíček o 0 kartách znamená, že žiadny nemáš a teda hráš len s jedným balíčkom :D Inak je digi egg balíček v raising area a môžeš z neho vyvíjať digimony - viď nižšie.

Každá karta môže byť v balíčku zastúpená až štyrikrát. V hre je 6 farieb: modrá, zelená, žltá, čierna, červená a fialová. Balíky sú väčšinou jednofarebné.

Setup hry

digimon-set-up-min

Tvoja polovica stola pri hre bude vyzerať takto. Vpravo hore je hrací deck, z ktorého si na začiatku kola berieš jednu kartu. Pod ním je trash, teda discard pile, kam pokladáš porazené digimony, použité option karty a pod. Uprostred je battle area, kde máš svoje tamery a digimony, ktorí už sú vyložení do hry. Vľavo dole je raising area, ktorú si vysvetlíme nižšie. Vľavo hore sú security karty, o ktorých si tiež povieme nižšie.

Raising area

V raising area je digi egg balíček, v ktorom máš level 2 digimony. Môže ich byť 0–5, ako sme už spomenuli. Znamená to, že ich nemusíš hrať vôbec. Na začiatku hry tieto vajíčka zamiešaš a lícom dole položíš. V Breeding fáze kola potom môžeš a nemusíš vajíčko vyliahnuť alebo vyvinutého digimona poslať do hry. Karty v raising area nemôžeš používať na útočenie, bránenie ani nemôžeš využívať ich schopnosti.

Priebeh kola

Kolo má niekoľko fáz. Prvá je Unsuspend fáza, ďalej Draw, Breeding a Main fázu.

Unsuspend fáza

Pokiaľ máš nejaké svoje karty suspendnuté (teda otočené o 90 stupňov), v tejto fáze ich vrátiš do normálnej pozície.

Draw fáza

V Draw fáze si lízneš z balíčka vpravo hore kartu.

Breeding fáza

Tu vstupuje do hry digi egg deck, takže vajíčka. Môžeš s ním urobiť jednu z dvoch akcií: buď vajíčko vyliahneš – vezmeš hornú kartu a otočenú ju položíš vedľa (tomu sa hovorí hatch), alebo môžeš vajíčko poslať do hry, ale to až vtedy, keď bude minimálne na leveli 3. Treťou možnosťou je neurobiť ani jedno z toho. Pokiaľ už máš vyliahnuté jedno vajíčko, nemôžeš vyliahnuť druhé. Chyba, ktorú sme sami predtým robili, je vyvinúť z vajíčka digimona a potom ho dať do hry ešte v tom kole - to je zle. Vyvíjať sa môže len v main fáze, dávať digimony z raising area do hry zase len v breeding fáze, ktorá predchádza main fáze.

Main fáza

V Main fáze môžeš hrať digimony a vyvíjať ich, hrať tamer a option karty, útočiť a robiť všetky ostatné akcie, ktoré tvoje karty umožňujú.

Začiatok hry

Na začiatku hry obaja hráči zamiešajú svoje balíčky (aj digi egg balíčky). Z 50 karetného balíčka vezmú obaja hráči 5 horných kariet a dajú ich doľava hore ako security karty. Náhodne sa rozhodne, kto začne. Zaujímavosťou je, že oproti ostatným hrám sa Digimoni líši v tom, že keď si napríklad dáte s protihráčom kameň – nožnice – papier, tak ten, kto vyhrá, musí začínať. Nie je to tak, že by si vybral, či chce, alebo nechce začínať, ako tomu je všade inde. Potom sa dá Memory gauge na nulu, to si tiež bližšie dovysvetlíme nižšie.

Koniec hry

Hra môže skončiť dvoma spôsobmi. Menej častý je ten, kedy si hráč má na začiatku kola líznuť kartu z balíčka a už v ňom žiadnu nemá. V tom prípade prehráva. Oveľa častejšie hra končí vtedy, keď zaútočíš na súpera a on už nemá žiadne security karty.

Útočenie

Keď sa rozhodneš zaútočiť digimonom, tak si môžeš vybrať, či útok pôjde do protihráčova digimona, alebo do jeho security kariet. Keď digimonom útočíš, suspenduješ ho – otočíš o 90 stupňov. Suspendovaný zostane až do ďalšieho kola (unsuspend fázy). Aby si zaútočil na protihráča digimona, musí byť suspendovaný aj on (třeba pokud v minulém kole útočil). Pokiaľ nie je, nemôžeš na neho zaútočiť. Pri útočení sa porovnávajú DP Digimonov (číselný údaj, ktorý nájdeš na karte hore vpravo). Digimon s nižším DP odchádza do trash píle. Keby pod sebou mal ešte nejaké podevolúcie, idú do trash píle aj ty. Pokiaľ útočíš do protihráčových security kariet, opäť suspenduješ digimona, ktorým útočíš. Protihráčova horná security karta sa potom otočí. Bežne útoky do security kariet nejdú nijako vyblokovať –jedine pokiaľ máš digimona s abilitou blocker, ktorá umožňuje presmerovať útok na seba. Otočená security karta môže byť digimon - v tom prípade prebieha súboj a porovnávajú sa DP. Pokiaľ je DP security karty nižšia ako útočiaceho digimona, ide security karta do trash píle. Pokiaľ je DP security karty vyššia alebo rovnaká, idú do trash píle obe karty – secuirty aj útočiaci digimon. Niektorí digimoni majú abilitu security attack +1, a to znamená, že pokiaľ nimi útočíš do security kariet, otáča protihráč nie len jednu, ale rovno dve, ale postupne. Postupne preto, že keby útočiaci digimon súboj prehral a šiel do trash píle, druhá security karta sa neotáča. Keby security kartou bola tamer karta alebo option karta, aktivuje sa ich Security efekt a tým útok končí. Cieľom hry je zbaviť protivníka všetkých security kariet a potom naňho ešte naposledy zaútočiť.

digimon-chrysalimon-mindigimon-aldamon-min

Dobré je spomenúť, že digimoni majú vyvolávaciu únavu, takže pokiaľ digimon príde do hry, nemôžeš s ním to kolo útočiť. Ale ak digimona vyvinieš, útočiť s ním môžeš, pretože už bol v hre predchádzajúce kolo. Keby chcel hráč vyvinúť suspendovaného digimona, tak ho unsuspenduje a hore položí jeho vývin do suspendovanej pozície.

Memory (mana)

Mane sa v Digimonoch hovorí Memory. Na jej meranie sa používa Memory gauge, čo je v podstate os (na fotke žltočervená), na ktorej je až 10 memory pre každého hráča. Counterom položeným na ňu sa znázorňuje, koľko memory kto má. Pokiaľ má hráč memory treba 4 a chce zahrať digimona, ktorý stojí 3, posunie counter na jedničku. Kým sa pohybuje v kladných číslach alebo je na nule, je stále jeho bicykel. Pokiaľ by šlo do čísel záporných (protihráčových), jeho kolo automaticky končí a hrá protihráč. Neexistuje povinnosť spotrebovať všetku svoju memory vo svojom kole, môžeš jednoducho povedať, že tvoje kolo končí a na rade je protihráč. V takom prípade protihráč začína s memormi na trojke. Čo je ešte dôležité: memory naozaj končia na desiatke, takže ak má jeden z hráčov memory na jednotke, môže minúť maximálne jedenásť za jednu kartu.

digimon-memory-gauge-min

Niekoľko detailov, na ktoré sme narazili pri učení

Keď sme sa Digimony učili my sami, niektoré veci nám neboli jasné. Teraz už vieme, ako to s nimi je, a preto ti tu svoje znalosti odovzdáme.

Spúšťanie viac ability

Situácia: hráč útočí a má dve karty s abilitami podmienenými útokom (keď hráč útočí, stane sa...). Poradie, v akom sa ability odohrajú, určuje vlastník karty. Pokiaľ by druhý hráč mal napríklad kartu s abilitou podmienenou protihráčovým útokom, prednosť má abilita toho hráča, ktorý je práve na ťahu.

"When digivolving" v raising area

Keď vyvíjaš digimona v raising area, nespúšťa sa "when digivolving" efekt (vlastnosť, ktorú môže karta mať). Dôvodom je to, že raising area je taký inkubátor, do ktorého nemôže zasiahnuť ani protihráč, ani hráč samotný.

Čo je to "digivolution"

Pokiaľ je na karte napísané digivolution, označuje to nižšie výviny (podovolúcia) daného digimona.