Ako hrať šach ♟️ (pravidlá pre začiatočníkov)

V tomto článku a videu nájdeš skvelý návod na to, ako sa hrá šach. Takže aj keď si šachy nikdy nehral/a a si úplný začiatočník, nemusíš sa báť, naučíme ťa to!

Vedel/a si, že šach zlepšuje a rozvíja naše rozumové schopnosti, sústredenie a pamäť? Je to skutočne tak. Šach ťa naučí trpezlivosti a zároveň zvýši schopnosť sa rýchlo rozhodnúť, pretože niekedy máš iba pár sekúnd a nejaký ťah jednoducho zahrať musíš.

Tip: Vyber si z našej ponuky šachu a začni si zlepšovať logické myslenie pri priateľskej partii s kamarátmi.

Zaobstarať si môžeš šachovnicu so sadou figúrok, alebo už rovno kompletný set aj so šachovými hodinami. Môžeš si zahrať šach klasický, tematický alebo proti inteligentnému počítaču, ktorý sa prispôsobuje tvojej úrovni.  

Šachy sú logická hra, ktorú hrajú milióny ľudí po celom svete. Na šachovnici o ploche 8×8 polí proti sebe dvaja hráči ťahajú figúrkami – jeden hrá za čierne, jeden za biele. 

Armádu predstavuje na každej strane 16 figúrok - 1 kráľ, 1 dáma, 2 veže, 2 strelci, 2 jazdci a 8 pešiakov. Na začiatku hry sú sily súperov vyrovnané. Cieľom hry je vyradiť súperovho kráľa z hry, dať mu tzv. mat. 

Tip: Pokiaľ už pravidlá šachov poznáš, pozri sa na náš článok a video Základná stratégia pre šach.

Orientácia šachovnice

Pre prehľadnosť sa na šachovnici striedajú svetlé políčka s tmavými. Aby sa šach dal hrať, je potrebné najskôr pripraviť všetko potrebné. Prvým kameňom úrazu môže byť to, že šachovnica nemôže byť ľubovoľne otočená. Môžeš si zapamätať jedno rýmujúce sa pravidlo: Biele pole vpravo doleObaja hráči musia mať v pravom dolnom rohu biele políčko.

Rozostavenie figúrok

Základné postavenie je také, že na rad najbližšie hráčom patrí na najkrajnejšie políčko sprava aj zľava veža, vedľa nich smerom k stredu dvaja jazdci (kone) a vedľa strelci. Uprostred zostanú dve políčka – na tie patria dáma a kráľ. Niekedy je zmätok v tom, kam s ktorou, ale aj na to existuje jednoduché pravidlo: dáma patrí na políčko svojej farby. Takže pokiaľ hráš za čierne figúrky, tvoja dáma pôjde na čierne políčko. Na rad nad vežami, jazdcami, strelcami, dámou a kráľom potom patria pešiaci. 

Takto už je všetko nachystané a zostáva len rozhodnúť, kto bude hrať ako prvý. U šachu je zvykom že si jeden hráč vezme jedného bieleho a jedného čierneho pešiaka, každého dá do jednej ruky, za chrbtom ich zamieša a súper si potom vyberie. Podľa toho si rozdelia farby. Prvý vždy ťahá biely a potom sa hráči striedajú. 

Tip: Pozri si, aké šachy máme na sklade. Pokiaľ hľadáš niečo netradičné, odporúčame tzv. mierový šach, Paco Ŝako

Šachové figúrky a pravidlá ich pohybu

Všeobecné zásady pre pohyb figúrok

Všeobecne platí, že keď chceš figúrkou niekam pohnúť a na vytipovanom mieste stojí protihráčova figúrka, môže ju tvoja figúrka zobrať a ísť na jej miesto. 

 • Figúrkou môžeš ťahať na prázdne pole.
 • Figúrkou môžeš ťahať na pole obsadené súperovou figúrou (opačné farby). V tomto prípade postupujúca figúrka vyradí súperovu figúrku z hry a zaujme jej miesto.
 • V žiadnom prípade nemôžeš ťahať na pole obsadené vlastnou figúrkou (tej istej farby), nemôžeš si vyhodiť svoju figúrku.
 • Figúrky (mimo jazdcov) nesmú preskočiť obsadené pole (ani vlastnú, ani súperovu figúrku).
 • Jedným ťahom smieš premiestniť len jednu figúrku (s výnimkou rošády).
 • Jedným ťahom smieš zobrať súperovi najviac jednu figúrku.
 • V šachu nie je branie povinné.

Pripravili sme si pre teba ukážky toho, aké ťahy môžu robiť jednotlivé figúrky.

Kráľ

Kráľ sa môže pohybovať o jedno políčko akýmkoľvek smerom, aj diagonálne. Nemôže sa posunúť na políčko, kde by mal šach – takže na políčko, kde by ho protihráčova figúrka mohla vziať. Medzi dvoma kráľmi musí byť vždy jedno políčko voľné, nemôžu stáť vedľa seba, preto kráľ nemôže vziať kráľa.

 pohyb krále

Kráľovná (dáma)

Spája v sebe pohybové možnosti strelca a veže, a je preto najsilnejšou figúrkou na šachovnici. Dáma sa môže posúvať o ľubovoľný počet políčok akýmkoľvek smerom, aj diagonálne.

pohyb dámy

Kôň (jazdec)

Má najoriginálnejší pohyb zo všetkých kameňov. Jazdec sa pohybuje o dve políčka rovno a o jedno do strany, takže do tvaru písmena L. Keď akémukoľvek jazdcovi stojí v ceste súperova figúrka, tak ju môže preskočiť.

pohyb jezdce

Strelec

Strelec sa môže pohybovať diagonálne do všetkých strán o ľubovoľný počet políčok.

pohyb střelce

Veža

Veža sa môže pohybovať o ľubovoľný počet políčok dopredu, dozadu a do strán.

pohyb věže

Pěšec (pěšák)

Najslabšia figúrka na šachovnici, ktorej  pohyb je trošku komplikovanejší. Postupuje iba priamo vpred o jedno pole a berie o jedno políčko šikmo pred seba. Keď nejaká figúrka stojí priamo pred nimi, nemôžu ju nijako obísť ani vziať. Jedine z východiskového postavenia smie postúpiť o dve polia vpred. Ďalej už postupuje vždy len o jedno pole. Pešiaci nemôžu chodiť ani brať dozadu. 

pohyb pěšce poprvé

braní pěšcem

Biely pešiak sa môže buď posunúť dopredu, alebo vziať čierneho pešiaka šikmo vpravo.

Špeciálne pravidlá hry

Pešiak na konci šachovnice

Ak pešiak postúpi na posledný rad, smie sa premeniť na inú ľubovoľnú vyššiu figúrku (dámu, vež, strelca alebo jazdca, nie však kráľa). Hráč môže týmto spôsobom získať viac dám alebo iných kameňov, než mal na začiatku hry. Často si začiatočníci myslia, že môžu namiesto pešiaka nasadiť len figúrku, ktorú im protihráč už vyhodil - tak to nie je. Môžeš si pokojne zo všetkých pešiakov urobiť veže a mať ich potom v hre 10.

Branie mimochodom

Pešiakov sa týka aj tzv. branie mimochodom. Ide o to, že keď sa pešiak pohne prvýkrát o dve políčka namiesto o jedno, protihráč mu môže figúrku zobrať tak, ako by sa posunul len o jedno. Musí to ale urobiť hneď v nasledujúcom ťahu a nemôže to urobiť, ak sa pešiak posunul dvakrát o jedno pole (nie raz o dve polia).

braní mimochodem 1

braní mimochodem 2

Rošáda

Rošáda je zvláštny dvojťah, ktorým sa kráľ dostane do bezpečia. Vyzerá tak, že sa kráľ namiesto o jedno políčko do strany posunie o dve. Na políčko, ktoré preskočil, sa posunie veža. Rošádu hráč môže urobiť len v prípade, že sa kráľ ani veža ešte v hre nepohli. Zároveň kráľ nesmie byť v šachu, tzn. nesmie naň mieriť protihráčova figúrka. V šachu nesmie byť ani políčko, ktoré kráľ preskakuje, ani políčko, na ktoré kráľ rošádou mieri. Medzi kráľom a vežou nesmie byť žiadna figúrka, aby šla rošáda zahrať.

rošáda 1

rošáda 2

Ako vyhrať šach 

Cieľom hry je vyradenie súperovho kráľa z hry. Taká situácia nastane, keď je kráľ v šachu a nemôže sa z neho nijako dostať. Nemôže uhnúť, nemôže sa žiadnou figúrkou brániť, ani nemôže figúrku, ktorá mu dáva šach, vziať. Je to vlastne prípad, kedy by bol hráčovi budúce kolo kráľ zobratý, ale k tomu už nedôjde.

Šach Mat

Útok na kráľa sa nazýva ŠACH. Ak nemožno zvrátiť šach žiadnym z uvedených spôsobov, vzniká ŠACH MAT, čím sa hra ukončí. 

Koniec hry

Hra môže skončiť buď:

 • výhrou jedného z hráčov - ten vyhrá tak, že dá MAT
 • protihráč sa vzdá
 • hra môže skončiť remízou - na tej sa buď hráči dohodnú, alebo nastane pat.

Pat (remíza)

PAT vzniká tak, že jeden z hráčov síce nemá šach, ale nemá ani žiadne ťahy, ktoré by mohol urobiť. Remíza ešte môže nastať tým, že v hre nebude dosť figúrok na to, aby akýkoľvek z hráčov dal mat. Takže keď napríklad v hre zostanú len králi, ani jeden hráč už nemá ako vyhrať a hra opäť končí remízou.

Tip: Pokiaľ ťa šach neoslovil, pozri sa na naše tipy na najlepšie hry pre dvoch.

Šach na čas

V súťažnom šachu je hra limitovaná časom. Každý z hráčov má svoje vlastné šachové hodiny, ktoré beží len v čase, kedy je hráč na ťahu a premýšľa. Súperove hodiny v tom čase stoja. 

Základnými spôsobmi merania času sú:

 • pevne stanovený čas na celú partiu,
 • čas pridelený na jeden ťah,
 • čas na každých n ťahov (napr. 2 hodiny na každých 40 ťahov).

Šachové hodiny

Hodiny na šach (chess time clock) samy dokážu merať časové limity. Prekročenie limitu signalizujú zástavkou, ktorý sa pri prekročení času otočí (tzv. spadnutá zástavka). Digitálne hodiny upozorňujú na prekročenie času zvukovým signálom. Akonáhle si to súper (alebo rozhodca) všimne, hráč, ktorý prekročil čas, partiu prehral.

Tip: Pozri si našu ponuku šachových hodín. Nájdeš tam ako hodiny pre priateľské a klubové partie, tak aj hodiny schválené pre oficiálne súťaže. 

Rapid šach a bleskový šach

V modernom šachu sa môžeš stretnúť s termínmi rapid šach (rapid chess time) a bleskový šach (blitz chess time). V rapid šachu má každý z hráčov obvykle 20 až 30 minút na partii, v bleskovom šachu to býva okolo 5 minút. 

Zaujímavosť: Vedel/a si, že o časovom obmedzení partií sa začalo uvažovať v polovine 19. storočia, pretože sa bežne stávalo, že hráči pri partii zaspávali, keď ich súper neúmerne dlho premýšľal nad ťahom?